Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος για τη Βελτιστοποίηση της Διαδικασίας Δολωματικού Ψεκασμού Κατά του Δάκου, με Χρήση Σύγχρονων Τεχνικών Αυτοματισμού.

 

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμών για τη βελτιστοποίηση και τη διασφάλιση της ορθότητας εφαρμογής της διαδικασίας δολωματικού ψεκασμού των ελαιόδεντρων κατά του δάκου. Η ερευνητική ομάδα που αποτελείται από ερευνητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε, Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε του ΤΕΙ Κρήτης, του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου του Denver (Η.Π.Α), θα συνδυάσει τεχνολογίες αιχμής από τους τομείς Αυτοματισμού, Ευφυών Συστημάτων, Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, με άμεσες ωφέλειες στην ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου και στην προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου. Το συγκεκριμένο έργο εκτελείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015.